SandnesGarn

SandnesGarn tillåter ingen försäljning av kataloger utan att man köper garn.
Under varje katalog står det vad som gäller.
Många av SandnesGarn kataloger från tidigare år kan du nu hitta gratis med beskrivningar på deras hemsida. www.sandnesgarn.no